Öka tryggheten med fler poliser och fritidsaktiviteter för unga

Debattartikel publicerad i Mitt i Huddinge 2021-09-04

Den 17 juli hände det som inte fick hända. Två små barn blev skadade i en skottlossning i Visättra. Att gängkriminella använder våld i ett område där barn vistas visar på fullständig hänsynslöshet. Barnen var inte måltavla för skottlossningen, men händelsen visar hur våldet mellan gängkriminella tar sig in i människors liv.

Klyftorna mellan människor och områden i Huddinge är idag stora och utvecklingen går åt fel håll.   

Vi vill minska barngruppernas storlek i förskolan, anställa fler lärare i skolan, sänka föreningsavgifterna och öppna fler fritidsgårdar istället för att stänga dem. Allt detta handlar om att ge varje barn en trygg uppväxt och en bra start i livet. Det minskar riskerna för att hamna snett och i värsta fall dras in i kriminalitet.

Ansvaret för det brottsförebyggande arbetet ligger på kommunerna. Att som under de senaste åren stänga fritidsgårdar, höja avgifterna för föreningslivet och – som Moderaterna planerar i sin kommande budget – göra nedskärningar i Huddinges skolor på över 100 miljoner kr är fel väg att gå.  

Huddinge har styrts av Moderaterna i 15 år. Det brottsförebyggande arbetet har varit deras ansvar lika länge. Om vi får Huddingebornas förtroende i valet om ett år kommer vi att ha högre ambitioner i arbetet med att förebygga brott och öka tryggheten.

Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd 
Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd.  

facebook Twitter Email