Moderaterna måste backa från nedskärningarna på skolan

2021-08-30
PRESSMEDDELANDE

Huddinges skolor står inför ett stålbad. När grundskolenämnden på tisdag fattar beslut om inriktning för det moderatledda styrets budget handlar det om nedskärningar på över 100 miljoner kr. Socialdemokraterna ser stora behov av att investera i Huddinges skolor och kräver att Moderaterna backar från förslaget.

– Socialdemokraterna har i flera år föreslagit mer resurser till Huddinges skolor. I vårt budgetförslag från november ifjol satsade vi 27 miljoner kr mer på skolan än det moderatledda styret. Det hade exempelvis räckt till att anställa 40 fler lärare. Men Moderaterna valde istället att sänka skatten med 10 öre och nu aviserar de nedskärningar på skolan med över 100 miljoner kr. Det är en ansvarslös prioritering som de måste backa ifrån, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

Huddinges skolverksamheter räknar med årliga kostnadsökningar för höjda löner och priser på ungefär 34 miljoner kr per år under perioden 2022–2024. Samtidigt innehåller inriktningsärendet för det moderatledda styrets budget ingen kompensation för pris- och löneökningar i grundskolenämndens preliminära budgetramar. Sammantaget innebär det ett behov av att minska kostnaderna i Huddinges skolor med drygt 100 miljoner kr.

– En sjunkande andel elever i Huddinge går ut skolan med fullständiga betyg, lärartätheten tillhör de lägsta i landet och sjukfrånvaron bland personalen är hög. Att då gå fram med nedskärningar på skolan på över 100 miljoner kr är inte vad Huddinges elever, föräldrar och lärare behöver och inget vi kan ställa oss bakom i grundskolenämnden, säger Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i grundskolenämnden.

Kontakt:
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och oppositionsråd
08-535 301 52
Sara.Helge-Vikmang@huddinge.se

Rasmus Lenefors (S)
Oppositionsråd och 2:e vice ordförande i grundskolenämnden
08-535 301 45
Rasmus.Lenefors@huddinge.se

Pelda Qaso (S)
Politisk sekreterare
08-535 301 44
Pelda.Qaso@huddinge.sefacebook Twitter Email