ÖKA KVALITETEN I ÄLDREOMSORGEN

På kvällens kommunfullmäktige i Huddinge lägger Socialdemokraterna tre skarpa förslag för att öka kvaliteten inom äldreomsorgen och för att förbättra personalens villkor.

⏱ Avskaffa minutjakten. Minutjakten leder till stress för såväl brukarna som för hemtjänstens personal. Vetskapen om att duschen eller toabesöket bara får ta ett visst antal minuter och att den ekonomiska ersättningen bygger på att promenaden måste genomföras i regn skapar stress och ofrihet.

📖 Språkkrav i äldreomsorgen. Att kunna bra svenska för att göra sig förstådd och förstå de äldres behov och önskemål är en grundläggande del av arbetet. Det handlar om att garantera patientsäkerheten, öka tryggheten och höja kvaliteten inom äldreomsorgen. Kommunen ska erbjuda utbildning.

👵🏾 Motverka äldres ensamhet. Rusta upp utomhusmiljöerna inom äldreomsorgen – det kan handla om att byta markiser, skapa en kryddträdgård eller byta ut utemöblerna på äldreboenden – och genomför extra satsningar på stöd till aktiviteter i föreningar och studieförbund.

Vi kan inte låta rekordsatsningarna från regeringen – som vi just fått för att rusta välfärden – brinna inne. De som byggt upp Sverige har rätt till en trygg och värdig ålderdom.

facebook Twitter Email