Vi vill inrätta en trygghetsfond för att stärka arbetet mot kriminalitet

2021-05-04 
PRESSMEDDELANDE  

De senaste åren har Huddinge drabbats av ett flertal skjutningar och våldsdåd med sprängmedel inblandade. Det har skett både i de områden där de kriminella nätverken har sin bas såväl som i andra delar av kommunen.  Socialdemokraterna vill nu att det inrättas en trygghetsfond i Huddinge för att stärka arbetet mot kriminalitet.  

– Syftet med att inrätta en trygghetsfond är att möjliggöra permanent finansiering för Huddinges brottsförebyggande arbete och därigenom stärka arbetet mot kriminalitet. Det sker genom att kommunen varje år avsätter medel för brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser och åtgärder som kommunens nämnder och bolag kan ansöka om. I vårt budgetförslag avsatte vi därför 10 miljoner kronor för inrättandet av en permanent trygghetsfond, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.  

En trygghetsfond skulle kunna fördela resurser till både social brottsprevention i form av exempelvis nattvandring, trygghetsvärdar och fritidsaktiviteter, och situationell brottsprevention som trygghetskameror, belysning, kapa buskage och tryggheten i den offentliga miljön. Det skulle behövas i Huddinge som har allvarliga utmaningar på trygghetsområdet och som sedan många år också saknar permanent finansiering för brottsförebyggande arbete. 

– För att bygga en långsiktigt trygg kommun behöver även flera andra åtgärder vidtas. Det handlar framför allt om att vi ska ha en skola där alla elever klarar kunskapskraven och att Huddinges unga ska erbjudas en meningsfull fritid och ett rikt föreningsliv. Det minskar riskerna för att hamna snett och i värsta fall dras in i kriminalitet. En trygghetsfond skulle inte ersätta det här arbetet men utgöra ett viktigt komplement, säger Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i trygghets- och delaktighetsberedningen.  
 

Socialdemokraternas motion finns att läsa här.

Kontakt:  
Sara Heelge Vikmång (S) 
Gruppledare & oppositionsråd  
08-535 301 52 
Sara.Helge-Vikmang@huddinge.se  

Rasmus Lenefors (S) 
Oppositionsråd  
08-535 301 45 
Rasmus.Lenefors@huddinge.se  

Pelda Qaso (S)  
Politisk sekreterare  
08-535 301 44 
Pelda.Qaso@huddinge.se 

facebook Twitter Email