Vi kräver en oberoende granskning av spridningen av covid-19 på Huddinges äldreboenden

201020 PRESSMEDDELANDE

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har presenterat sina slutsatser om hur Sveriges äldreboenden har hanterat coronapandemin. Huddinge kommun är en av de 40 särskilt drabbade kommunerna där närmare 70 procent av coronadödsfallen på äldreboenden har inträffat.

 -Vi lyssnar på oron för hur bristerna i äldreomsorgen drabbar våra äldre under rådande pandemi. Därför föreslår vi en oberoende granskning av spridningen av covid-19 på kommunens äldreboenden. Min förhoppning är att vi tillsammans med övriga partier i kommunfullmäktige kan tillsätta en oberoende granskning som skyndsamt utreder varför Huddinge kommun har fått så många dödsfall inom omsorgen för att det inte ska ske igen, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd. 

Folkhälsomyndigheten menar att de ser oroande tecken på att spridningen av coronaviruset återigen börjar ta fart på äldreboenden. Trenden visar på en fortsatt ökad smittspridning i Stockholmsregionen och antalet fall har ökat varje vecka sedan början av september. Antalet fall av covid-19 har dubblerats på äldreboenden under den senaste veckan.

-Det är ett nytt virus för oss alla, men när verkligheten förändras måste också förutsättningarna anpassas. Smittspridningen ökar i många länder och även i Stockholmsregionen. Personalen har slitit hårt inom vård och omsorg under många månader och det är viktigt att verksamheterna kan stärkas. Genom en oberoende granskning av spridningen av covid-19 på Huddinges äldreboendet kan vi stärka verksamheternas arbete, säger Sara Heelge Vikmång (S). 

Enligt den senaste statistiken från Socialstyrelsens över antal avlidna i covid-19 har 103 personer i Huddinge avlidit till följd av covid-19. Av dessa var 49 dödsfall på särskilt boende och 24 dödsfall inom hemtjänsten.

-Vi vill identifiera varför så många personer avlidit till följd av covid-19 på kommunens boenden. Genom en grundlig analys kan vi tillsammans arbeta för att detta aldrig sker igen. Det är på så vis vi drar lärdom och kan förbättra arbetet med att hantera framtid pandemier, skydda riskgrupper och rädda liv, säger Sara Heelge Vikmång (S). 

facebook Twitter Email