Stärk den kommunala verksamheten istället

Krisen till följd av coronaviruset har blottlagt situationen i äldreomsorgen med många otrygga anställningar och alltför många som saknar utbildning inom vård och omsorg. Vi vet sedan tidigare att privat driven äldreomsorg har lägre bemanning och otryggare anställningar för personalen. Den moderatstyrda koalitionen driver i det här läget fram en omfattande privatisering och organisationsförändring vilket vi socialdemokrater kommer att rösta nej till på dagens kommunfullmäktige. 

Vi socialdemokrater sätter välfärden först och vi menar att välfärdens pengar ska gå till välfärden. Det är så vi satsar på våra äldre och de som arbetar inom äldreomsorgen. Privata aktörer till skillnad från kommunal verksamhet kommer att eftersträva ekonomiska vinster och vi är oroliga över att vinstjakten går ut över kvaliteten för våra äldre.  

Istället för privatiseringar och vinstjakt vill vi att kommunen tar tag i problemen och ser till att fler anställda har möjlighet till vidareutbildning och fasta anställningar. Istället för LOV tycker vi att kommunen kan fortsätta att upphandla platser hos andra vårdgivare om det finns behov som inte kan tillgodoses i den egna verksamheten.  

Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd, Margareta Vikgren (S), kommunfullmäktigeledamot.  

facebook Twitter Email