Använd välfärdsmiljarderna i Huddinges välfärd

På dagens kommunstyrelse lägger Socialdemokraterna och Miljöpartiet ett förslag om att kommunstyrelsen ska ta fram en plan för hur intäkterna från de nationella välfärdsmiljarderna på 52 miljoner kronor ska användas i Huddinges välfärd under 2020.

– Huddinge är på många sätt en bra kommun att bo och leva i. Samtidigt präglas kommunen av ojämlikhet och stora utmaningar i välfärden. Vi kommer inte att kunna vända situationen i Huddinges skolor, förskolor och äldreomsorg över en natt. Men genom detta förslag till budgettillskott förbättrar vi Huddinge kommuns förutsättningar att ge våra barn en kvalitetssäker utbildning, våra äldre en värdig ålderdom och en god arbetsmiljö för personalen, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

På dagens sammanträde med kommunstyrelsen väcker Socialdemokraterna och Miljöpartiet ett ärende om att kommunstyrelsen ska ta fram en plan för hur intäkterna från de nationella välfärdsmiljarderna på 52 miljoner kronor ska användas i Huddinges välfärdsverksamheter under 2020. Detta istället för att pengarna ska läggas på hög för att förbättra kommunens ekonomiska resultat.

– Genom vårt förslag om att tillföra resurserna till Huddinges välfärd skulle vi exempelvis kunna anställa fler lärare i skolan. Huddinge har idag näst lägst lärartäthet i landet. Det är allvarligt eftersom att vi samtidigt vet att skickliga och behöriga lärare är den viktigaste faktorn för elevernas kunskapsresultat. Dessutom har Huddinge en hög och ökande sjukfrånvaro bland lärare. Att anställa fler lärare vore därför en viktig investering för både elever och personal, säger Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i grundskolenämnden.

Bakgrund
Under den gångna mandatperioden har regeringen tillfört över 35 miljarder kronor till svensk välfärd. Genom Januariavtalet har regeringen säkrat ett tillskott på ytterligare 20 miljarder kronor som ska tillföras kommuner och regioner. I de av riksdagen beslutade nya 7,5 miljarderna för 2020 beräknas cirka 52 miljoner kronor tillföras Huddinge kommun. Av dessa är 5 miljarder nivåhöjande, och kommer att finnas kvar även nästkommande år och är således finansierad för kommande budgetar.

Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag finns att läsa här.

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och oppositionsråd
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Rasmus Lenefors (S)
Oppositionsråd och 2:e vice ordförande i grundskolenämnden
070-198 90 37
rasmus.lenefors@huddinge.se

Tove Lönstad (S)
Politisk sekreterare
070-198 80 32
tove.lonstad@huddinge.se

facebook Twitter Email