Digitala P-lösningar utestänger äldre

Debattartikel publicerad i HuddingeDirekt 05 februari 2020.

Internetstiftelsen beskriver i sin årliga rapport att de äldsta börjar komma ikapp i internetanvändandet och har ökat från 2010 års 23% till dagens 69%. Det är en viktig utveckling. Däremot är det fortfarande minst tre av tio äldre som står helt utanför det digitala samhället.

Samtidigt har det i Huddinge kommun införts nya parkeringsregler som tagit bort möjligheten att parkera med P-skiva på många av kommunens parkeringar. Den nya parkeringslösningen innebär att du måste ha en app i en smartphone eller trycka in många siffror i ett SMS. Skyltningen vid parkeringarna är ofta svåra att tolka och förstå.

Många har tillgång till en smartphone men det gäller långt ifrån alla. För många äldre och andra som behöver åka med egen bil innebär detta att de inte kan ta sig till och från viktiga platser. Detta skapar ett digitalt utanförskap som leder till att många äldre stannar kvar i hemmet i en tid då också den ofrivilliga ensamheten breder ut sig.

Redan i september lyfte vi detta på kommunfullmäktige i en fråga till ansvarigt kommunalråd som svarade att styret inte hade någon plan på att göra några ändringar. 

Huddinge måste hålla ihop, med en samhällsutveckling som inkluderar den yngsta till den äldsta Huddingebon. Vi socialdemokrater lovar att lyssna till våra äldre, Huddinges pensionärsföreningar och de många andra föreningar och Huddingebor som agerat för att få till en parkeringslösning som inkluderar alla.

Utan ett äldreperspektiv i Huddinges samhällsutveckling kan kommunen inte utvecklas jämlikt, och det är denna fråga ett bevis på.

Sara Heelge Vikmång, (S) gruppledare och oppositionsråd

facebook Twitter Email