Mer pengar till välfärden, pensionärerna och tryggheten i Huddinge

38 miljoner kronor i generellt statsbidrag, 11,5 miljoner kronor för att bekämpa segregationen och sänkt pensionärsskatt för 95% av alla pensionärer i Huddinge. Så påverkas Huddinge kommun av den socialdemokratiskt ledda regeringens budgetproposition för 2020.

– Vi vill skapa ett starkare samhälle och ett tryggare Huddinge. Med denna offensiva budget uppfyller regeringen många socialdemokratiska vallöften och skjuter till viktiga resurser till Huddinges förskola, skola och äldreomsorg, säger Sara Heelge Vikmång (S), oppositionsråd och gruppledare.

Arbetslösheten ska ner med bland annat satsningar på etableringsjobb och tryggheten är i fokus med fler poliser och mer pengar till bland annat domstolarna och tullen.

– Vi kommer aldrig acceptera att människor skjuts på öppen gata eller att människor känner sig otrygga i vårt land. Nu måste alla goda krafter samarbeta för att möta våldet och gängkriminaliteten, säger Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i trygghets- och delaktighetsberedningen.

En bärande del i Socialdemokraternas politik är att Huddinge ska hålla ihop och att tillgången till välfärd och möjligheter inte ska bero på var man bor.

– För oss i Huddinge innebär budgeten ett extra tillskott på cirka 38 miljoner i generella statsbidrag till välfärden, samt 11.5 miljoner i statsbidrag för att minska segregationen och skapa ett mer jämlikt samhälle. Det är pengar som behövs. Dessutom får våra pensionärer en bättre ekonomi när både skatten på pensioner sänks och grundskyddet i garantipensionen höjs, säger Sara Heelge Vikmång (S).

Skolan får också mer pengar till fler lärare och lärarassistenter. Bland annat ska möjligheterna att omskola sig till lärare utökas och göras mer attraktivt.

– Fler lärare och lärarassistenter är avgörande och kommer att ge både arbetsro och ökade kunskaper för eleverna. Grunden för ett tryggt och framgångsrikt samhälle börjar alltid i skolan och därför är det här så viktigt, säger Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i grundskolenämnden.

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och oppositionsråd
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Rasmus Lenefors (S)
Oppositionsråd
070-198 90 37
rasmus.lenefors@huddinge.se

Aza Cheragwandi                                   
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email