Vi kräver svar om översvämningarna vid Huddinge station

Mitt i Huddinge rapporterade nyligen om översvämningarna vid Huddinge station. Översvämningarna har lett till att såväl hiss som rulltrappor har stängts av, något som försvårar för äldre och personer med funktionsvariationer. På kvällens kommunfullmäktige kräver Socialdemokraterna därför svar på vilka åtgärder som Huddinges politiska styre kommer att vidta i samarbete med Region Stockholm för att förhindra framtida översvämningar.

– Förutom att översvämningarna orsakar framkomlighetsproblem på grund av vatten har det också resulterat i att både rulltrappa och hiss har slutat fungera. Att både hissen och rulltrappan har varit ur funktion på grund av vädret påverkar framför allt våra äldre och personer med funktionsvariationer. Möjligheten att ta sig till sitt arbete eller läkarbesök kan inte vara beroende på hur väderprognosen ser ut utan här har kommunen ett stort ansvar, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

Mitt i Huddinge rapporterade nyligen om den tredje översvämningen denna sommar. Översvämningen orsakade hissfel och rulltrappfel vilket i skrivande stund ännu inte helt har återställts.

– Översvämningarna beror till stor del på att brunnarna vid stationen inte är tillräckligt funktionella för att leda bort det överflödiga vattnet som samlas vid kraftig nederbörd. Däremot är det inte säkert att fler brunnar skulle vara en fullgod åtgärd. Ett alternativ till lösning på frågan skulle kunna vara att samarbeta med bland annat Region Stockholm om att låta bygga en södra uppgång, ett förslag som Socialdemokraterna har drivit sedan en tid tillbaka, säger Sara Heelge Vikmång (S).

Socialdemokraternas fråga kan du läsa här.

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Oppositionsråd och gruppledare
08-535 301 52
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Aza Cheragwandi                                   
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email