Utveckla Gömmarens naturreservat

Gömmarens naturreservat och sjön Gömmaren besöks av många Huddingebor, inte minst nu på sommaren. Reservatet ger idag möjlighet till bad, skidåkning, ridning, löpning och andra aktiviteter. Samtidigt skulle möjligheterna till bland annat bad och grill i området kunna utvecklas och därmed också bli tillgängligt för fler. Det skulle vara ett positivt sätt att ta tillvara den skatt som Gömmarens naturreservat utgör och både värna och utveckla möjligheterna till rörelse, rekreation och gemenskap.

Debattartikel publicerad i Mitt i Huddinge 13 augusti 2019.

Säkerheten i Gömmarens naturreservat behöver också förbättras. På drygt ett års tid har det skett två drunkningsolyckor i Gömmaren. Åtgärder som kan öka säkerheten vid och i vattnet behöver därför vidtas.

Även tillgängligheten vid Gömmarens parkering behöver öka, både för besökare men inte minst för polis och räddningsfordon. Att blåljuspersonal idag förhindras att ta sig fram, och därmed försenas i sitt utryckningsarbete, är oacceptabelt

I en motion till kommunfullmäktige föreslår vi socialdemokrater därför att Gömmarens naturreservat tillgängliggörs med fler möjligheter till bad och grill och att säkerheten förbättras vid de platser i reservatet där det behövs.

Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd
Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd

facebook Twitter Email