Socialdemokraterna vill utveckla Gömmarens naturreservat

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Socialdemokraterna att Gömmarens naturreservat tillgängliggörs med fler möjligheter till bad och grill och att säkerheten förbättras vid de platser i reservatet där det behövs.

– Gömmarens naturreservat och sjön Gömmaren besöks av många Huddingebor. Reservatet ger idag möjlighet till bad, skidåkning, ridning, löpning och andra aktiviteter. Samtidigt skulle möjligheterna till bland annat bad och grill i området kunna utvecklas och därmed också tillgängliggöras för fler. Det skulle vara ett positivt sätt att tillvarata den skatt som Gömmarens naturreservat utgör och både värna och utveckla möjligheterna till rörelse, rekreation och gemenskap, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd. 

Säkerheten i Gömmarens naturreservat behöver också förbättras. På drygt ett års tid har det skett två drunkningsolyckor i Gömmaren.

– Åtgärder som kan öka säkerheten vid och i vattnet behöver vidtas. Tillgängligheten vid Gömmarens parkering behöver också öka, både för besökare men inte minst för polis och räddningsfordon. Att blåljuspersonal idag förhindras att ta sig fram, och därmed försenas i sitt utryckningsarbete, är oacceptabelt, säger Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd.

Socialdemokraternas motion kan du läsa här.

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och oppositionsråd
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Rasmus Lenefors (S)
Oppositionsråd
070-198 90 37
rasmus.lenefors@huddinge.se

Aza Cheragwandi                                   
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email