Sjukfrånvaron måste minska

Huddinge kommun är en stor arbetsgivare med över sextusen anställda som varje dag gör ovärderliga insatser i exempelvis förskolan, skolan och äldreomsorgen. Därför ska Huddinge kommun självklart också vara en bra arbetsgivare. Det är avgörande för att kommunens verksamheter ska hålla hög kvalitet. För det absolut viktigaste för att uppnå en hög kvalitet i verksamheten är personalen.

Publicerad i Mitt i Huddinge 18 juni

Därför är det djupt oroande – som Mitt i Huddinge nyligen rapporterade om – att Huddinge har den högsta sjukfrånvaron i Stockholms län. Både från en arbetsmiljösynpunkt men också utifrån verksamhetens kvalitet.

Det råder i dag en stor konkurrens om personalen i välfärden – förskola, skola och äldreomsorg – mellan kommunerna i Stockholms län. För att fler ska vilja jobba kvar och börja jobba i Huddinge krävs det att kommunen erbjuder goda arbetsvillkor.

Det handlar om att ge bra förutsättningar, erbjuda en god arbetsmiljö med ett gott och öppet arbetsklimat och möjliggöra för chefer och medarbetare att känna delaktighet, engagemang och trivsel på sin arbetsplats.

Vi Socialdemokrater vill att Huddinge kommun ska arbeta strategiskt med att förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron, vara fri från delade turer och aktivt arbeta med att minska antalet ofrivilliga deltider. Men Huddinge har styrts av en moderatledd koalition i 13 år. Därför behöver kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M) ge svar på vad han tänker göra för att ner sjukfrånvaron i kommunen.

Sara Heelge Vikmång (S) gruppledare och oppositionsråd &
Fredrik Fjällström (S) Kommunfullmäktigeledamot

facebook Twitter Email