Tio förslag för ett starkare näringsliv

Ikväll arrangeras Huddinge Enterprize, den årliga banketten där Huddinge visar uppskattning åt det lokala näringslivet och dess framstående personer.

(debattartikel publicerad i HuddingeDirekt2019-03-29)

Det är bra att Huddinges lokala näringsliv synliggörs och tackas. Ett konkurrenskraftigt näringsliv byggt på både små och medelstora företag bidrar till ett starkare och bättre Huddinge genom såväl fler arbetstillfällen, nya innovationer, ett stärkt skatteunderlag och viktig PR för kommunen.

Varje år presenterar Svenskt näringsliv sin ranking över företagsklimatet i Sverige utifrån var i landet det är bäst att starta och driva företag. Tyvärr har Huddinge över tid tappat både i rankingen som helhet men också i viktiga områden som tillgången på kompetens, attityder och service till företag.

Kommunens politiska styre behöver därför växla upp arbetet med att förbättra förutsättningarna för att starta och driva företag i Huddinge. En viktig del i det arbetet kommer kommunens nya näringslivsberedning att ha. I den kommer Socialdemokraterna bland annat att driva följande tio frågor:

1. Förbättrad service med den enskilde företagaren i centrum utifrån perspektivet att alla förvaltningar jobbar med näringslivsfrågor.

2. Fler lokaler och verksamhetsmark för företag i kommunens planeringsarbete.

3. En väg in i kommunen – som företagare ska du kunna följa dina ärenden på ett enkelt sätt.

4. Fler mötesplatser, arenor och lokaler. Utveckla en ny mötesplats för företag i Skogås utifrån samma modell som Vårby 143.

5. Stärk vuxenutbildningen, yrkesprogrammen och matchningen så att fler kan ta jobben som växer fram.

6. Gör det enklare för lokala företag att få information om och delta i kommunens upphandlingar.

7. Som arbetsgivare ska kommunen underlätta och tillvarata medarbetarnas idéer för att förbättra verksamheterna och stödja innovationer också genom innovationsupphandlingar.

8. Stärk kopplingen mellan gymnasiet, vuxenutbildningen, högskolan och arbetsmarknaden. Underlätta för studenter som vill starta företag under och efter utbildningen.

9. Huddinge ska vara länets bästa UF-kommun (Ung Företagsamhet) och det entreprenöriella lärandet i grundskola och gymnasium ska stödjas.

10. Stärk nyföretagandet genom att skicka ut informationsbrev till alla som nyregistrerar företag i kommunen för att underlätta för dem att få kännedom om var de kan vända sig och hitta nyttig information som rör företagande.

Socialdemokraterna vill ta tillvara på växtkraften i entreprenörskap och småföretagande och stärka Huddinges företagsklimat så att befintliga företag och potentiella nya företag kan växa, utvecklas och anställa fler.

Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd

facebook Twitter Email