Socialdemokraterna kräver svar om Huddinges företagsklimat

Under hösten presenterade Svenskt näringsliv sin årliga ranking över företagsklimatet i Sverige. Huddinge tappar näst flest placeringar av alla kommuner i Stockholms län. Socialdemokraterna kräver därför svar av kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M) om vilka insatser den moderatledda koalitionen kommer att vidta för att förbättra Huddinges företagsklimat.

– För att få fler i arbete och för att kommunen ska utvecklas behöver Huddinge ett starkt näringsliv. Det ska vara attraktivt att starta företag i Huddinge. Samtidigt behöver det även finnas goda förutsättningar för små och medelstora företag att våga växa, anställa fler och därmed skapa nya arbetstillfällen i kommunen. Ett gott företagsklimat är därför viktigt för att uppmuntra och stötta företagande i Huddinge och för att stärka kommunens skattebas, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

Socialdemokraterna i Huddinge har bland annat föreslagit att kommunen ska arbeta mer aktivt med att få på plats fler lokaler och verksamhetsmark för företagare, möjliggöra för fler lokala företag att delta i upphandlingar, underlätta handläggning av myndighetsärenden, förbättra kommunens service gentemot företag och att stärka vuxenutbildningen så att fler kan ta de jobb som växer fram.

– Svenskt Näringslivs senaste ranking över företagsklimatet i Sverige är tyvärr en dyster läsning för Huddinges del och Daniel Dronjak behöver svara på vilka åtgärder som den moderatledda koalitionen kommer att vidta för att förbättra Huddinges företagsklimat. Om vi ska vända den negativa trenden kring företagsklimatet i Huddinge måste småföretag och entreprenörer ges bättre förutsättningar att växa och utvecklas, säger Sara Heelge Vikmång (S).

I den senaste rankingen för 2017 hamnade Huddinge på plats 80 i landet och plats 16 i länet. I rankingen för 2018 innebär tappet att kommunen nu ligger på plats 135 i landet och på plats 19 i länet. Tappen återfinns i bland annat tillgången på kompetens, service till företag och attityder gentemot företagande.

Socialdemokraterna har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M)  med frågorna om vad Dronjak tror att Huddinges ras i Svenskt Näringslivs ranking beror på och vilka insatser han är beredd att göra för att ge det lokala näringslivet bättre förutsättningar. Interpellationen finns att läsa här.

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och oppositionsråd
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Aza Cheragwandi (S)                                                 
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email