Samarbete över blockgränsen en bättre väg framåt

Den moderatledda koalitionen i Huddinge meddelade idag att de är överens om ett fortsatt styre i minoritet. Det innebär att Sverigedemokraterna blir vågmästare i kommunfullmäktige och kan avgöra viktiga frågor för kommunen. Socialdemokraterna ville lämna blockpolitikens låsning och bilda ett blocköverskridande och handlingskraftigt samarbete för Huddinges bästa.

– Socialdemokraterna blev med marginal Huddinges största parti och har flest mandat i kommunfullmäktige. Samtidigt fick inget traditionellt block egen majoritet och Sverigedemokraterna har stärks i sin vågmästarroll. Jag ser det som osannolikt att SD de kommande fyra åren ska inneha maktpositionen som vågmästare utan att kräva någonting tillbaka i form av inflytande eller förhandlingar. Därför ville vi socialdemokrater lämna blockpolitikens låsning och bilda ett handlingskraftigt styre för att ta Huddinge framåt, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

Socialdemokraterna bjöd efter valet in samtliga partier förutom Sverigedemokraterna för att samtala om möjligheterna till ett blocköverskridande politiskt styre i kommunen.

– Vår dörr kommer fortsatt att stå öppen för de partier som vill bilda ett samarbete över blockgränsen istället för att ge Sverigedemokraterna en vågmästarroll i kommunfullmäktige, säger Sara Heelge Vikmång.

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och oppositionsråd
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Aza Cheragwandi (S)                                                 
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email