Socialdemokraterna presenterar valmanifest för Huddinge

Idag presenterar Socialdemokraterna i Huddinge sitt valmanifest i sin helhet. Socialdemokraterna går till val på att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Huddinge med mer resurser till förskolan, skolan och äldreomsorgen, fler hyresrätter och ett starkare föreningsliv.

– Valet den 9 september blir en folkomröstning om Huddinges välfärd. Vi socialdemokrater är tydliga. I vårt starka samhälle går fler förskollärare och mindre barngrupper, mer lärartid och ökad studiero för varje elev, mer personal inom äldreomsorgen och hemtjänsten, och fler hyresrätter med rimliga hyror före mål om skattesänkningar och privatiseringar, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

– Vi vill bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Huddinge. Därför går vi till val på att stärka föreningslivet genom att sänka avgifterna, öppna fler fritidsgårdar och öka öppettiderna, öka samverkan med polisen, förbättra belysningen på mörka platser och att satsa på nattvandring i hela kommunen, säger Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd.

TIO VIKTIGA VALLÖFTEN FÖR HUDDINGE

  1. Anställa fler lärare och lärarassistenter så att eleverna lär sig mer och studieron kan öka
  2. Anställa fler förskollärare och minska barngruppernas storlek där det bäst behövs
  3. Göra Huddinge till en mer äldrevänlig kommun genom att ta med äldreperspektivet i all stadsplanering, införa en äldreombudsman och anställa fler inom äldreomsorgen och hemtjänsten
  4. Bygga fler hyresrätter med rimliga hyror och stoppa ombildningen av Huges hyresrätter
  5. Bygga fler infartsparkeringar och cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafik
  6. Fler i jobb och ett bättre företagsklimat genom att kommunen fördjupar samarbetet med näringslivet, utbildningsanordnare och arbetsförmedlingen
  7. Tryggare anställningar i kommunen genom fler tillsvidareanställningar, att heltid ska vara norm och samarbete med de fackliga organisationerna
  8. Sänka föreningsavgifterna genom att höja åldern då vuxentaxan börjar gälla, från dagens 21 år till 25 år, öppna fler fritidsgårdar och öka öppettiderna
  9. Öka samverkan med polisen, förbättra belysningen på mörka platser och satsa på nattvandring i hela kommunen för att alla ska kunna känna sig trygga
  10. Ställa tuffa miljökrav i kommunens upphandlingar, rena våra sjöar och fasa ut alla kemikalier och hormonstörande ämnen i kommunens verksamhet

Du kan läsa hela valmanifestet här!

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och oppositionsråd
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Rasmus Lenefors (S)
Oppositionsråd
070-198 90 37
rasmus.lenefors@huddinge.se

Aza Cheragwandi (S)                                                 
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email