Handlingsplan för ett starkare Trångsund

Socialdemokraterna vill se ett starkare Huddinge med mer resurser till förskolan, skolan och äldreomsorgen. Idag presenterar Socialdemokraterna en handlingsplan för att stärka Trångsund, däribland att öppna en ny fritidsgård för unga och att det ska finnas en öppen förskola för barnfamiljer.

– Vi vill se ett starkare Huddinge med mer resurser till förskolan, skolan och äldreomsorgen. I Trångsund vill vi att det ska finnas en öppen förskola som kan vara en viktig mötesplats för barn och föräldrar och ett stöd i föräldraskapet. Vi vill att det ska finnas säkra skolvägar för alla barn som går till skolan och stärka tryggheten genom ett ökat samarbete med polisen. Det är när vi satsar på en starkare välfärd som vi kan skapa ett starkt samhälle och ett tryggt Trångsund, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

– Vi ser Trångsunds behov av en ny fritidsgård. Kommunens fritidsgårdar erbjuder både en naturlig mötesplats och en meningsfull fritid och kan därigenom förhindra att unga människor hamnar på glid. Det är inte bara en vinst för den enskilde utan för hela samhället, säger Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd och gruppledare i kultur- och fritidsnämnden.

Socialdemokraternas handlingsplan för Trångsund

  1. Öppna en fritidsgård för unga.
  2. Anlägga en fotbollsplan för spontanspelande i Stortorp
  3. Att det ska finnas en öppen förskola för barnfamiljer
  4. Öka tryggheten för barn som går till skolan genom att se till att det finns säkra skolvägar
  5. Öka tryggheten genom samarbete med polisen och öka närvaron av polis och väktare i Trångsunds centrum

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och oppositionsråd
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Rasmus Lenefors (S)
Oppositionsråd och gruppledare i kultur- och fritidsnämnden
070-198 90 37
rasmus.lenefors@huddinge.se

Aza Cheragwandi (S)
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

 

facebook Twitter Email