Handlingsplan för ett starkare Segeltorp

Socialdemokraterna vill bygga ett starkare Huddinge som håller ihop. Därför går vi till val på en handlingsplan med konkreta förslag för att utveckla kommunens alla områden. Idag presenterar Socialdemokraterna fem lokala vallöften för Segeltorp, däribland att utveckla Segeltorps centrum och öppna en ny förskola.

– Det ska vara lätt att bo och verka i hela Huddinge. För att uppnå det behöver vi en sammanhållen och aktiv politik som utnyttjar hela kommunens potential. I Segeltorp vill vi bygga en ny förskola så att alla barn kan gå i en förskola nära hemmet och för att förenkla vardagen för Segeltorps småbarnsföräldrar. Vi ser också ett behov av att utveckla Segeltorps centrum med en bättre närservice och en välkomnande miljö, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

Som en del i att utveckla Segeltorps centrum vill Socialdemokraterna även utöka öppettiderna på fritidsgården Torpet.

– Ungdomar i Segeltorp ska erbjudas roliga och meningsfulla aktiviteter på sin fritid och inte behöva hänga i centrum eller på skolgården. Därför vill vi utöka öppettiderna på fritidsgården Torpet, säger Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd och gruppledare i kultur- och fritidsnämnden.

I handlingsplanen för Segeltorp föreslår Socialdemokraterna också att öka tryggheten och tillgängligheten kring Långsjön genom ny och bättre belysning, i första hand på gångvägen mellan Vadarevägen och Skrakvägen.

– Långsjön är ett populärt besöksmål inte bara för Segeltorpsbor utan även för boende i andra delar av kommunen såväl som i Stockholm. Att utemiljön runt Långsjön känns trygg och välkomnande är därför en viktig prioritering för Socialdemokraterna, säger Rikard Lingström (S), kommunfullmäktigeledamot och ordförande för Socialdemokraterna i Segeltorp.

Socialdemokraternas handlingsplan för att utveckla Segeltorp

  1. Utveckla centrum med bättre närservice och en välkomnande miljö
  2. Bygg en ny förskola så att alla barn kan gå i en förskola nära hemmet
  3. Öka öppettiderna på fritidsgården
  4. Utöka tryggheten och tillgängligheten kring Långsjön genom ny och bättre
    belysning
  5. Minska bilköerna och öka trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister på Smista allé genom åtgärder som underlättar lossningen för bilhandlarna

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och oppositionsråd
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Rasmus Lenefors (S)
Oppositionsråd
070-198 90 37
rasmus.lenefors@huddinge.se

Rikard Lingström (S)
Kommunfullmäktigeledamot och ordförande för
Socialdemokraterna i Segeltorp
073-023 72 39
rikard.lingstrom@huddinge.se

Aza Cheragwandi (S)
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email