Efter pendeltågskaoset: S kräver att Huddinge agerar

Socialdemokraterna i Huddinge vill nu att kommunstyrelsen gemensamt från Huddinge kommuns sida går ut och kräver en ändring inom pendeltågstrafiken. Huddingeborna ska ha rätt till fortsatt bra pendling också efter att den nya tidtabellen börjar gälla.

-Alla Huddingebor har rätt till en bra och tillgänglig kollektivtrafik. Jag är orolig att huddingependlare får sämre möjlighet att jobba och åka kollektivt från Skogås och Stuvsta. Här måste vi som kommun kräva ändring och stå upp för Huddingebornas rätt till bra pendeltågstrafik, säger Sara Heelge Vikmång (S) gruppledare och kommunalråd i opposition.

Förändringarna i tidtabellen var tänkta att ge ökad tillgänglighet men riskerar nu att drabba många pendlare negativt. Under rusningstrafik kommer exempelvis Stuvstaborna att få svårare att åka pendeltåg.

– Jag är oroad att vi nu får sämre förutsättningar för tillväxt och jobb i vår viktiga region. Dessutom påverkar det här många människors livspussel och gör det svårare att exempelvis få ihop hämtningar och lämningar från skola och förskola, här behöver Moderaterna i landstinget tänka om, säger Sara Heelge Vikmång (S)

 Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och kommunalråd i opposition
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Anton Jordås (S)
Politisk sekreterare
070-198 12 20
anton.jordas@huddinge.se

facebook Twitter Email