Socialdemokraterna driver på för fler hyresrätter

kvällens kommunfullmäktige fattas det beslut om nya ägardirektiv för Huddinges egna bostadsbolag Huge Bostäder AB. Socialdemokraterna vill se en inriktning där  Huge Bostäder  ska vara  med och bygga bostäder för människor med vanliga inkomster.

– Vi har stor bostadsbrist i hela Stockholmsregionen. Nu hade Huddinge chansen att ge Huge Bostäder AB en inriktning där bolaget är med och bygger nya hyresrätter för folk med vanliga plånböcker, rustar upp befintliga bostäder och stoppar ombildningarna av befintliga hyresbostäder till bostadsrätter, en chans Moderaterna nu missar, säger Sara Heelge Vikmång (S) gruppledare och kommunalråd i opposition.

För Socialdemokraterna är det viktigt att Huge även i framtiden ska vara en viktig aktör på bostadsmarknaden i Huddinge men också en viktig aktör som kan bidra till Huddinges utveckling. Socialdemokraterna föreslår att Huge Bostäder ska samverka med föreningar och andra aktörer i utvecklingen av Huddinge och våra bostadsområden. Ett förslag som flera andra partier anslutit sig till.

– Vi behöver en annan inriktning för bostadspolitiken i Huddinge. En inriktning som sätter inflytande och hyresrätter till rimliga kostnader högst på agendan, säger Sara Heelge Vikmång (S) gruppledare och kommunalråd i opposition.

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och kommunalråd i opposition
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Anton Jordås (S)
Politisk sekreterare
070-198 12 20
anton.jordas@huddinge.se

 

facebook Twitter Email