S presenterar budgetförslag- 8 miljoner kronor mer till förskolan

Idag presenterar Socialdemokraternas sitt budgetförslag för Huddinge. En budget där investeringar i välfärden går före ambitionen om nya skattesänkningar.

– Huddinge är på många sätt en bra kommun att leva i men det finns också stora utmaningar. Förskolan är underfinansierad, läraromsättningen är hög och många äldre upplever att omsorgen brister i kvalitet. Därför prioriterar Socialdemokraterna att investera i Huddinges välfärd. Förskolan och skolan ska stärkas och kommunens äldre ska få en trygg omsorg, säger Sara Heelge Vikmång (S), kommunalråd i opposition.

I Socialdemokraternas budgetförslag för Huddinge investeras 20 miljoner kronor mer i skolan, 8 miljoner kronor mer i förskolan och 11 miljoner kronor mer i äldreomsorgen jämfört med den moderatledda koalitionen. Socialdemokraterna prioriterar också satsningar för att minska andelen inhyrd personal i kommunen och för att stärka Huddinges föreningsliv.

– Smärtgränsen är nådd i många delar av Huddinges välfärd. Huddinge behöver en ny färdriktning där vi ger alla anställda inom kommunens verksamheter goda arbetsvillkor och Huddingeborna en bra välfärd för våra gemensamma skattekronor, säger Sara Heelge Vikmång.

Här kan du läsa budgeten i sin helhet: Socialdemokraternas förslag till mål och budget 2018

KONTAKT
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och kommunalråd i opposition
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Anton Jordås (S)
Politisk sekreterare
070-1981220
anton.jordas@huddinge.se

 

facebook Twitter Email