Äldreomsorgsnämnden

Förskolenämnden

Ledamöter:
Nurcan Gültekin  – Gruppledare 2:e vice ordförande
Kjell-Arne Kruse

Ersättare:
Curt Carleteg
Yvonne Wahlström
Khalida Marefat
Carl-Gustaf Carlsson

facebook Twitter Email