Gymnasienämnden

Ledamöter:
Stefan Björk  – Gruppledare och 2:e vice ordförande
Göran Hallberg
Lena Berg
Sara Holmgren

Ersättare:
Claes Thim
Yvonne Riazzoli
Celal Celepli

facebook Twitter Email