Huddinge kommun ska inte främja osund konkurrens

Huddinge kommun är en av landets största kommuner och varje år genomför kommunen ett stort antal upphandlingar som ska värna att skattepengar används på bästa sätt. De företag som fuskar med skatter, arbetsvillkor, arbetsmiljö eller på andra sätt konkurrerar ut de seriösa företagen med oschysta medel måste bort. I en motion till kommunfullmäktige föreslår Socialdemokraterna därför att Huddinge kommun ställer krav vid upphandlingar i enlighet med Arbetsmiljöverkets rekommendationer.

– Offentliga upphandlingar handlar i grunden om att Huddingeinvånarnas skattepengar ska användas så effektivt som möjligt. Det betyder inte att det lägsta priset alltid är att föredra. Utöver pris är kvalitet en viktig aspekt liksom att det är en seriös aktör som vinner upphandlingen. Vi socialdemokrater vill att kommunen ska främja en sund konkurrens mellan de företag som är med och lägger anbud i Huddinge, säger Sara Heelge Vikmång (S), oppositionsråd.

En undersökning som Arbetsmiljöverket har gjort visar att 5 av 10 arbetsgivare inom städbranschen känner sig tvingade till att tumma på arbetsmiljöreglerna för att överhuvudtaget ens ha möjlighet att få uppdrag. Inom branscherna bygg, transport, hotell- och restaurang samt verksamhet inom lant- och skogsbruk är siffran 3 av 10.

Arbetsmiljöverkets rekommendationer är att leverantören vid upphandling visa upp följande innan kontrakt skrivs på:

 • Har en arbetsmiljöpolicy
 • Har fungerande rutiner för arbetsmiljöarbetet
 • Fördelar arbetsuppgifter för att motverka hög arbetsbelastning
 • Ger chefer/arbetstagare de kunskaper de behöver
 • Undersöker arbetsmiljön regelbundet
 • Riskbedömer alltid efter undersökning
 • Åtgärdar de risker som framkommer
 • Risker som inte kan åtgärdas direkt tidsanges i en handlingsplan
 • Följer upp åtgärdade risker
 • Utreder orsakerna till ohälsa, tillbud och olycksfall
 • Har skyddsombud eller annan lokal arbetstagarrepresentant på arbetsplatsen
 • Följer årligen upp vårt arbetsmiljöarbete planerar förbättringar till nästkommande år/uppdrag

ad

– Just arbetsmiljö är något som berör alla som arbetar och det är ett område som Huddinge kommun kan bli bättre på. Exempelvis går det redan vid upphandling att ställa högre krav på arbetsmiljö och utfästa tydliga viten om vad som händer när dessa inte efterföljs, eller i sista fall häva kontraktet, säger Claes Thim (S), kommunfullmäktigeledamot och medmotionär.

Socialdemokraterna lämnar på kvällens kommunfullmäktige in en motion som föreslår att Huddinge kommun ställer krav vid upphandlingar i enlighet med Arbetsmiljöverkets rekommendationer. Motionen finns att läsa här.

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och oppositionsråd
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Claes Thim (S)
Kommunfullmäktigeledamot
072-518 15 95
claes.thim@huddinge.se

Aza Cheragwandi                                   
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email