Rädda Huddinges jobb

2020-04-01
PRESSMEDDELANDE

Coronapandemin slår hårt mot enskilda löntagare och företag i Huddinge, i Sverige och i hela världen. Det är svårt att i dag förutse de långsiktiga konsekvenserna som viruset medför. Socialdemokraterna bedömer att det därför är extra angeläget att kommunen ser över vissa projekt som kan tidigareläggas och på så vis rädda jobb i Huddinge.

Den nya samhällsbyggnadsprocessen i kommunen har nu implementerats och innebär bland annat att kommunfullmäktige varje år ska besluta om en plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning i Huddinge. Men det nya virusutbrottet som nu slår hårt mot samhällets alla delar ställer Sverige och Huddinge inför nya utmaningar och vi kan redan nu se en kraftig ökning av varsel och permitteringar. I Stockholms län ser vi effekterna genom att 20 576 personer har varslats under mars månad, det är 20 gånger fler än under samma period förra året.

– Den senaste tidens varselvåg i Coronapandemins fotspår har lett oss till en ny verklighet och kommunens prioriteringar bör snabbt anpassas därefter. Vi måste rädda jobb i Huddinge. Det ska finnas jobb också efter krisen, och ännu fler ska komma i jobb i framtiden. Arbete är den viktigaste förutsättningen för frihet, egen försörjning och etablering i samhället, men också för att finansiera vår gemensamma välfärd, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd. 

Redan före pandemin fanns det färre arbetstillfällen i Huddinge än arbetande kommuninvånare. Förslaget från Socialdemokraterna om att kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa hur projekt som bidrar till att förbättra den så kallade arbetsplatskvoten och fler arbetstillfällen syftar därför till att lösa situationen på både kort och lång sikt.

– Det är nu viktigt att vi är handlingskraftiga och agerar direkt. Det är extra angeläget att kommunen ser över om vissa projekt kan tidigareläggas och att kommunen säkerställer att prioritera de samhällsbyggnads- och lokalprojekt som bidrar till att förbättra arbetsplatskvoten och till fler arbetstillfällen.

Kontakt:

Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och oppositionsråd
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Pelda Qaso
Politisk sekreterare
070-305 20 57
Pelda.Qaso@huddinge.se


facebook Twitter Email