Vi kräver snabba åtgärder för att stödja det lokala näringslivet

2020-03-23
PRESSMEDDELANDE

Coronaviruset slår hårt mot samhällets alla delar. Utöver hård belastning på hälso- och sjukvården och många av kommunens verksamheter slår krisen nu mot näringslivet och många Huddingeföretag lider av stora intäktsbortfall. Socialdemokraterna vill att kommunen ska agera snabbt och sätta in åtgärder för att minimera krisens skadeverkningar och för att förhindra att företag går omkull.

Alla Huddingebor kan stötta de lokala företagen genom att köpa deras varor och tjänster genom att till exempel stödköpa en hämtlunch, men kommunen måste också agera snabbt genom att tidigarelägga möjligheter till uteserveringar och ha en bemannad stödfunktion dit företagen kan vända sig för att få hjälp, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

Coronaviruset slår hårt mot såväl offentlig som privat verksamhet och lokala företag riskerar att gå i konkurs. Kommunen har en viktig roll och kan agera för att mildra krisen. Socialdemokraterna kräver därför att åtgärder som dem anser är nödvändiga för att minimera skadeverkningar och för att förhindra att företag går omkull med den moderatledda koalitionen.

– Hyran är en stor kostnad för många små lokalhyresgäster. Om företag går omkull försvinner viktiga jobbtillfällen från kommunen och vi riskerar att ha ödsliga, otrygga centrum där lokalerna står tomma. Socialdemokraterna vill därför att kommunen och kommunens bolag ska erbjuda särskilt utsatta lokalhyresgäster hyresfritt en kortare period och uppmana andra fastighetsägare att göra detsamma.

Fem åtgärder som Socialdemokraterna i Huddinge anser att kommunen ska vidta för att minimera krisens skador:

  • Underlätta för butiker och restauranger att kunna flytta ut sina verksamheter till gator och torg. Öppna uteserveringar tidigare (om polisen ger tillstånd).
  • För de riktigt utsatta lokalhyresgästerna vill Socialdemokraterna att kommunen och kommunens bolag ska erbjuda hyresfritt under en kortare period och uppmana andra fastighetsägare att göra detsamma.
  • Skjuta upp försöket med parkeringsavgifter i centrala Huddinge och Stuvsta och göra alla parkeringar som kommunen äger direkt eller indirekt avgiftsfria: P-skiva istället för digitala lösningar.
  • Se över om kommunen kan tidigarelägga kommunala investerings- och renoveringsprojekt samt underlätta i kommande upphandlingar. En stödfunktion som är bemannad dit företagarna kan vända sig för att få hjälp.
  • Alla tillsynsbesök som inte är nödvändiga och tidskritiska bör skjutas upp och en god dialog upprättas. Anstånd med avgifter och att kommunen ska agera som en god affärspartner.

Kontakt:

Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och oppositionsråd
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Tove Lönstad (S)
Politisk sekreterare
072 – 713 65 00
tove.lonstad@huddinge.se

facebook Twitter Email