Välfärdsjobbarna inom kommunen: NU RÄCKER DET!

På dagens kommunfullmäktige (170424) är årsredovisningen för Huddinge kommun uppe för beslut. Samtidigt som kommunens personal varje dag utför viktiga insatser för Huddingeborna finns det mycket i den kommunala verksamheten som inte fungerar tillfredsställande. Inte minst befinner sig kommunen i ett allvarligt ekonomiskt läge.

Årsredovisningen för Huddinge kommun 2016 bekräftar att Huddinge befinner sig i ett allvarligt ekonomiskt läge. Resultatet för 2016 räddas till stor del upp av statsbidrag för ökat bostadsbyggande och vinstutdelning från Huge. Tre av kommunens nämnder går med ett sammanlagt underskott på 21,1 miljoner kronor.

–          Det är uppenbart att det behövs ett tydligare politiskt ansvarstagande för att få ordning på kommunens ekonomi. För det krävs en bredare majoritet som samarbetar för att få ordning på kommunens ekonomi och inte ett styre i minoritet på ena sidan blockgränsen, säger Sara Heelge Vikmång (S), kommunalråd i opposition.

När kommunfullmäktige fattade beslut om mål och budget för 2016 hade Socialdemokraterna andra förslag. Det handlade om jobb, förebyggande arbete, en jämlik kunskapsskola och ökat bostadsbyggande. Socialdemokraterna prioriterade också annorlunda och la mer pengar på förskolan och skolan än Moderaterna.

–          Vi ser nu att flera områden inom välfärden slår larm om förutsättningarna i respektive verksamheter. Socialdemokraterna prioriterade välfärden och det hade gett bättre förutsättningar för kommunen och för Huddinges invånare, säger Sara Heelge Vikmång (S).

facebook Twitter Email