Socialdemokraterna presenterar vallöften för snabbare integration

För att kunna få ett jobb i Sverige behöver du kunna svenska. Därför föreslår Socialdemokraterna i Huddinge nya reformer för att nyanlända ska lära sig svenska och snabbare komma i arbete.

– Vi vill att alla ska få plats i samhällsgemenskapen och varje enskild Huddingebos kompetens ska tas tillvara. När människor med olika bakgrunder och erfarenheter möts sprids kunskap och nya idéer uppstår. Det är en viktig kraft som Huddinge måste ta tillvara. Därför ska vi korta vägen till jobb och egen försörjning, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och kommunalråd i opposition.

Socialdemokraternas förslag för snabbare integration i Huddinge:

  • Skapa introduktionsprogram för nyanlända så att de ges kännedom om kommunen, jobb- och utbildningsmöjligheter, rättigheter och skyldigheter m.m.
  • Alla nyanlända ska lära sig svenska och utbilda sig för att ta jobben som växer fram
  • Det ska finnas minst en svenskutbildning för yrkesutbildade från andra länder

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och kommunalråd i opposition
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Aza Cheragwandi (S)
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email