I Huddinge ska det gå snabbt att bli integrerad

Det ska vara ordning och reda i kommunens mottagande av nyanlända. Utgångspunkten ska vara att alla ska jobba och bidra till samhället. Alla ska också få plats i samhällsgemenskapen och varje enskild Huddingebos kompetens ska tas tillvara.

När människor med olika bakgrunder och erfarenheter möts sprids kunskap och nya idéer uppstår. Det är en viktig kraft som Huddinge ska tillvarata. Vi vill att:

  • I Huddinge ska det skapas introduktionsprogram för nyanlända så att de ges kännedom om kommunen, jobb- och utbildningsmöjligheter, rättigheter och skyldigheter m.m.
  • I Huddinge ska det finnas frivillig matchning: ”Bli kompis med en Huddingebo” för invånare och nyanlända
  • I Huddinge ska det gå att plugga Svenska för invandrare (SFI) både på dagtid och kvällstid
  • I Huddinge ska alla nyanlända lära sig svenska och utbilda sig för att ta jobben som växer fram
  • I Huddinge ska det införas obligatorisk språkundervisning för anställda i välfärden med otillräcklig svenska
  • I Huddinge ska det finnas minst en svenskutbildning för yrkesutbildade från andra länder
  • I Huddinge ska kommunen tillvarata nyanländas kompetens: exempelvis kan nyanlända med lärarutbildning anställas som resurs i skolan
facebook Twitter Email