Kultur- och fritidsnämnden

Ledamöter:
Sefkan Halbori  – Gruppledare
Tua Myhrman
Stefan Lindbom
Eeva Laine

Ersättare:
Michael Hagström
Siv Jönsson
Folke Tysk

facebook Twitter Email