Region Stockholm

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional tillväxt och utveckling. Regionfullmäktige är det högst beslutande organet i Region Stockholm. 

Regionfullmäktige

Ersättare

Kemo Ceesay

Ersättare i regionfullmäktige

Carina Paulsson

Ersättare i regionfullmäktige

Yossi Sigal

Ersättare i regionfullmäktige

Trafiknämnden 

Ersättare

Ann-Marie Högberg

Ersättare i trafiknämnden

facebook Twitter Email