Region Stockholm

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional tillväxt och utveckling. Regionfullmäktige är det högst beslutande organet i Region Stockholm. 

Regionfullmäktige

Ledamöter

Carina Paulsson

Regionfullmäktigeledamot

Ersättare

Kemo Ceesay

Ersättare i regionfullmäktige

Sara Heelge Vikmång

Ersättare i regionfullmäktige

facebook Twitter Email