Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska församling och beslutar i alla ärenden av principiell art och frågor av större vikt. Det kan vara till exempel mål och riktlinjer för kommunens verksamhet, budget, skatter, nämndernas organisation och arbetsformer samt årsredovisning och val av ledamöter och ersättare i kommunens nämnder.

Kommunfullmäktige har ett övergripande ansvar för alla verksamhetsområden.

Det här är Socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupp 2018-2022:

Ledamöter

Sara Heelge Vikmång

Oppositionsråd och gruppledare i kommunfullmäktige

Rasmus Lenefors

Oppositionsråd och kommunfullmäktigeledamot

Eeva Laine

Kommunfullmäktigeledamot

Göran Hallberg

Kommunfullmäktigeledamot

Marie Fors

Kommunfullmäktigeledamot

Pran Malhotra

Kommunfullmäktigeledamot

Shewen Nysmed

Kommunfullmäktigeledamot

Aza Cheragwandi

Kommunfullmäktigeledamot

Ann-Marie Högberg

Kommunfullmäktigeledamot

Claes Thim

Kommunfullmäktigeledamot

Anneli Sjöberg

Kommunfullmäktigeledamot

Yossi Sigal

Kommunfullmäktigeledamot

Kamile Ünver

Kommunfullmäktigeledamot

Margareta Vikgren

Kommunfullmäktigeledamot

Fredrik Fjällström

Kommunfullmäktigeledamot

Ersättare

Sara Holmgren

Ersättare i kommunfullmäktige

Anders Ferbe

Ersättare i kommunfullmäktige

Khalida Marefat

Ersättare i kommunfullmäktige

Marzieh Amiri

Ersättare i kommunfullmäktige

Tomas Henriksson

Ersättare i kommunfullmäktige

Evin Dagdeviren

Ersättare i kommunfullmäktige

Konstantinos Tsampazis

Ersättare i kommunfullmäktige

Lena Berg

Ersättare i kommunfullmäktige

facebook Twitter Email