Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska församling och beslutar i alla ärenden av principiell art och frågor av större vikt. Det kan vara till exempel mål och riktlinjer för kommunens verksamhet, budget, skatter, nämndernas organisation och arbetsformer samt årsredovisning och val av ledamöter och ersättare i kommunens nämnder.

Kommunfullmäktige har ett övergripande ansvar för alla verksamhetsområden.

Det här är Socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupp 2022-2026:

Ledamöter

Sara Heelge Vikmång

Kommunstyrelsens ordförande och gruppledare i kommunfullmäktige

Rasmus Lenefors

Kommunfullmäktigeledamot

Kamile Ünver

Kommunfullmäktigeledamot

Emil Högberg

Kommunfullmäktigeledamot

Lena Berg

Kommunfullmäktigeledamot

Pran Malhotra

Kommunfullmäktigeledamot

Nora Salem

Kommunfullmäktigeledamot

Aza Cheragwandi

Kommunfullmäktigeledamot

Ann-Marie Högberg

Kommunfullmäktigeledamot

Claes Thim

Kommunfullmäktigeledamot

Anneli Sjöberg

Kommunfullmäktigeledamot

Yossi Sigal

Kommunfullmäktigeledamot

Margareta Vikgren

Kommunfullmäktigeledamot

David Magnusson

Kommunfullmäktigeledamot

Khalida Marefat

Kommunfullmäktigeledamot

Anders Ferbe

Kommunfullmäktigeledamot

Nicole Ilias

Kommunfullmäktigeledamot

Göran Hallberg

Kommunfullmäktigeledamot

Ersättare

Sara Holmgren

Ersättare i kommunfullmäktige

Konstantinos Tsampazis

Ersättare i kommunfullmäktige

Louise Callenberg

Ersättare i kommunfullmäktige

Alfred Guirguis

Ersättare i kommunfullmäktige

Marzieh Amiri

Ersättare i kommunfullmäktige

Fredrik Fjällström

Ersättare i kommunfullmäktige

Temitope Hassan

Ersättare i kommunfullmäktige

Ove Andreassen

Ersättare i kommunfullmäktige

Maria Hagman

Ersättare i kommunfullmäktige

facebook Twitter Email