Vallöften för Segeltorp

Den 9 september är det val. Efter 12 år i opposition är vi Socialdemokrater redo att ta över styret i kommunen och genomföra vår politik för ett tryggare Huddinge som håller ihop.

Vår utgångspunkt är att Huddinge och Segeltorp ska vara tryggt; att alla ska ha ett jobb att gå till och att kommunens välfärd – förskola, skola och äldreomsorg – ska ha hög kvalitet. För oss går det före sänkta skatter, utförsäljningar och privatiseringar. För vi är övertygade om att jämlikhet skapar trygghet.

Här är några av våra förslag på hur Segeltorp kan bli en ännu bättre del av Huddinge att bo och verka i:

  • Öka tryggheten och tillgängligheten kring Långsjön genom ny och bättre belysning
  • Utveckla centrum med bättre närservice och en välkomnande miljö
  • Öka öppettiderna på fritidsgården
  • Få till fler skolplatser genom att Långsjöskolan byggs
  • Att det byggs en ny förskola så att alla barn kan gå i en förskola nära hemmet
  • Minska bilköerna och öka trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister på Smista allé genom åtgärder som underlättar lossningen för bilhandlarna
  • Rusta upp Drejarparken för lek och spontanindrott
facebook Twitter Email