Vallöften för Glömsta och Vistaberg

Den 9 september är det val. Efter 12 år i opposition är vi Socialdemokrater redo att ta över styret i kommunen och genomföra vår politik för ett tryggare Huddinge som håller ihop.

Vår utgångspunkt är att Huddinge, Glömsta och Vistaberg ska vara tryggt; att alla ska ha ett jobb att gå till och att kommunens välfärd – förskola, skola och äldreomsorg – ska ha hög kvalitet. För oss går det före sänkta skatter, utförsäljningar och privatiseringar. För vi är övertygade om att jämlikhet skapar trygghet.

Här är några av våra förslag på hur Glömsta och Vistaberg kan bli en ännu bättre del av Huddinge att bo och verka i:

  • Öka tryggheten genom sänkt hastighet på Hageby allé och Vistabergs allé, och rusta upp Gamla Stockholmsvägen
  • Ha fler lekparker, elljusspår och platser för spontanidrott
  • Att det ska finnas en närbutik
  • Öka tryggheten för barn som går till skolan genom att se till att skolvägarna är säkra och att varutransportvägen till Vistaskolan kompletteras med belysning och trottoar. Vi vill också bygga en skolväg till Vistaskolan genom skogen
  • Utveckla och tillgängliggöra Gömmarens naturreservat med fler möjligheter till grill och bad
  • Underlätta pendlingen med tunnelbana genom att buss 714 dras vidare till Masmo
facebook Twitter Email