S vill se andra lösningar än höjda föreningsavgifter

På onsdagens kommunstyrelsesammanträde är frågan om höjda föreningsavgifter uppe för beslut. Socialdemokraterna kommer att yrka på att ärendet återremitteras för att kommunen genom dialog med berörda föreningar ska ta fram en analys av hur förslaget drabbar föreningarna ur aspekter som ekonomi, områdesperspektiv och social hållbarhet.

– Jag uppmanar kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M) att lägga den partipolitiska prestigen åt sidan, lyssna på den starka opinionen mot förslaget och öppna upp för att vi på andra sätt ska säkerställa kultur- och fritidsnämndens ekonomi, säger Rasmus Lenefors, kommunalråd (S).

Sedan förslaget om höjda föreningsavgifter presenterades under hösten har Socialdemokraterna i Huddinge bedrivit en namninsamlingskampanj mot förslaget. Inför kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 8 november ifjol hade Socialdemokraterna samlat in 1191 namnunderskrifter. Nu är antalet 2479.

– Budskapet från Huddinges föreningar är tydligt. Med de föreslagna avgiftshöjningarna kommer de inte att ha råd att hyra kommunens anläggningar i samma omfattning som idag. Förslaget riskerar alltså att leda till både mindre aktiva föreningar och mindre intäkter till kommunen, säger Rasmus Lenefors, kommunalråd (S).

Rasmus Lenefors
Kommunalråd i opposition (S)

Presskontakt:
Anton Jordås
Politisk sekreterare (S)
0701981220
anton.jordas@huddinge.se

facebook Twitter Email