RASMUS LENEFORS BESÖKER FLEMINGSBERGS FÖRSKOLOR

Socialdemokraterna i Huddinge har den här veckan flyttat ut sitt kansli från kommunhuset i centrala Huddinge och arbetar istället i Flemingsbergs Centrum. Förutom samtal med de boende i Flemingsberg besöker Socialdemokraterna under veckan också flera verksamheter i området. Idag besöker kommunalrådet Rasmus Lenefors en förskolechef i Flemingsberg för att få ta del av förskolechefens bild av situationen i förskolan.

Förskolesituationen i Huddinge är allvarlig på många håll och präglas av både platsbrist och ett stort ekonomiskt underskott. Jag ser därför fram emot att höra förskolepersonalens egen bild av hur verksamheten fungerar och vad som behöver göras från politiskt håll, säger Rasmus Lenefors (S), kommunalråd i opposition.
Rasmus Lenefors har tidigare i veckan tillsammans Erling Karlsson, gruppledare (S) i förskolenämnden, och Shewen Nysmed, kommunfullmäktigeledamot, skrivit en debattartikel i Södra Sidan angående förskolekrisen.
-Alla barn har rätt till en bra start i livet och förskolan spelar en viktig roll i våra barns utveckling. Situationen med förskoleplatser har dock länge varit alarmerande och att det nu har byggts 750 nya bostäder i Visättra utan att en enda ny förskoleplats har tillkommit är både svårbegripligt och oroande, säger Rasmus Lenefors (S).

Kontakt:
Rasmus Lenefors (S)
Kommunalråd i opposition
Rasmus.lenefors@huddinge.se

Presskontakt:
Anton Jordås (S)
Politisk Sekreterare
0701981220
Anton.jordas@huddinge.se

facebook Twitter Email