I Huddinge ska man kunna åldras tryggt och värdigt

Huddinge ska vara en välfärdskommun i toppklass och då måste vi möta utmaningarna i välfärden på nya sätt. Att allt fler blir äldre är i grunden positivt. Men det ställer också höga krav på vår välfärd. Äldre i Huddinge ska själv få bestämma över sitt liv och sin vardag – oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vad man vill få hjälp med från hemtjänsten.

I Huddinge ska det finnas ett rikt utbud av olika boendeformer och aktiviteter för äldre. Det bidrar till att minska ensamheten hos äldre och få fler att må bättre. Bristen på äldreboenden ska aldrig vara ett skäl till att äldre inte får det stöd de behöver. Huddinge kan bli en bättre kommun för äldre genom att:

 • I Huddinge ska en plan tas fram för att göra Huddinge till en mer äldrevänlig kommun och ett äldreperspektiv ska finnas med i all stadsplanering
 • I Huddinge ska antalet anställda inom kommunens hemtjänst öka bland annat genom jobbsatsningen ”Fler välfärdsjobb”
 • I Huddinge ska äldre ges möjligheter till inflytande över sin äldreomsorg och hemtjänst
 • I Huddinge ska de som nyttjar hemtjänsten känna trygghet. Genom att lära känna och få möta samma personal och genom digitala verktyg kan tryggheten öka
 • I Huddinge ska kompetensutvecklingen för medarbetarna inom äldreomsorgen öka för att fler ska stanna kvar och jobba i Huddinges välfärd och för att öka kvaliteten för de äldre
 • I Huddinges äldreomsorg ska personalen ha goda kunskaper i svenska
 • I Huddinge ska en genomlysning av maten inom äldreomsorgen och hemtjänsten genomföras med målet om att Huddinge ska erbjuda bra och näringsriktig kost
 • I Huddinge ska det införas en äldreombudsman som äldre och anhöriga kan vända sig till i kommunen
 • I Huddinge ska det finnas fler mötesplatser och arenor där äldre kan mötas
 • I Huddinge ska kommunen samverka med pensionärsorganisationerna och ge dem bättre förutsättningar att verka, t.ex. genom att se över situationen med lokaler
 • I Huddinge ska äldre erbjudas möjlighet att få hjälp med snöskottning
 • I Huddinge ska digitalisering användas för att förbättra kvaliteten i äldreomsorgen och skapa en meningsfull tillvaro för äldre
facebook Twitter Email