I Huddinge ska alla känna sig trygga och säkra

Trygghet skapas av sammanhållning och tillit mellan oss människor. Den växer med ökad jämlikhet och rättvisa. Men klyftorna mellan människor och områden i Huddinge är i dag stora och utvecklingen går åt fel håll. Vi ser ökade skillnader mellan de som har lång och kort utbildning, de med låga och höga inkomster, äldre och unga, de som bor i hyresrätt och bostadsrätt. I Huddinge ska alla få goda möjligheter till ett gott liv och ens bakgrund ska inte avgöra ens framtid.

Brottsligheten och otryggheten påverkar hela samhället, förtroendet vi känner för rättsväsendet och tilliten Huddingeborna emellan. Men vi måste bekämpa både brotten och brottens orsaker. Det effektivaste sättet att hindra unga människor att välja kriminalitet är att erbjuda något som är bättre: en bra utbildning, något meningsfullt att göra på fritiden, ett första jobb, en möjlighet att flytta hemifrån. Det är också viktigt att arbeta med förebyggande insatser. Ett bättre och tryggare Huddinge för alla skapar vi genom att:

 • I Huddinge ska kommunen samarbeta med polisen
 • I Huddinge ska det finnas fler ordningsvakter i de olika kommundelarnas centrum
 • I Huddinge ska det placeras ut trygghetskameror på otrygga platser
 • I Huddinge ska det finnas lokala handlingsplaner för ökad trygghet
 • I Huddinge ska det finnas regelbunden nattvandring i hela kommunen
 • I Huddinge ska det sättas upp ny belysning där det behövs och det ska bli lättare att felanmäla trasig belysning
 • I Huddinge ska råttorna bekämpas i bostadsområden och centrum
 • I Huddinge ska alla gångtunnlar och parker vara trygga
 • I Huddinge ska ungdomar inte behöva hänga i centrum utan det ska erbjudas aktiviteter och fritidsgårdar i alla kommundelar
 • I Huddinge ska öppettiderna på fritidsgårdarna utökas
 • I Huddinge ska det skapas fler nya och trygga promenadstråk
 • I Huddinge ska klotter saneras inom 48 timmar och det ska vara lätt att anmäla var det finns klotter
 • I Huddinge ska kommunen arbeta tillsammans med andra med förebyggande insatser för att förhindra att invånare hamnar i kriminalitet
facebook Twitter Email