I Huddinge ska alla jobba som kan jobba

Huddinge ska vara en kommun där alla jobbar som kan jobba. Det är Socialdemokraternas främsta prioritering. I Huddinge förväntas alla vara med och bidra. Socialdemokraterna vill se en kommun där vi samarbetar för att utveckla vår samhällsmodell – den svenska modellen. I Huddinge ställer vi krav på varandra och hjälps åt.

I Huddinge ska fler komma i jobb genom ”Fler välfärdsjobb”

För att Huddinge ska kunna utvecklas på bästa sätt krävs det att fler jobbar och bidrar. Fortfarande är det alltför många Huddingebor som har svårt att få ett arbete, särskilt de som inte har gått ut gymnasiet eller som är födda utanför Europa. Regeringens satsning på extratjänster är ett viktigt verktyg för kommunen att få fler i jobb och för att stärka upp välfärden. I Huddinge ska vi använda regeringens extratjänster i jobbsatsningen ”Fler välfärdsjobb”. För att värna jobben vill vi följande:

 • I Huddinge ska kommunen erbjuda arbetslösa praktik eller jobb när kommunen initierar bostadsprojekt med olika byggaktörer
 • I Huddinge ska det finnas en sommarjobbsgaranti: alla ungdomar som söker ska få sommarjobb minst en gång mellan åldrarna 15 och 18 år, och samarbetet med näringsliv och organisationer ska förbättras för att skapa fler sommarjobbsplatser
 • I Huddinge ska vi göra jobbsatsningen ”Fler välfärdsjobb”. Ingen som kan jobba ska gå på bidrag
 • I Huddinge ska kommunen samarbeta med näringsliv, utbildningsanordnare, och arbetsförmedling så att det kan skapas fler jobb


Huddinge behöver fler växande företag och en stark kompetensförsörjning

Om vi ska kunna göra nödvändiga investeringar och satsningar på förskolan, skolan, äldreomsorgen och socialtjänsten krävs det fler och växande företag. Då behöver de näringspolitiska insatserna stärkas. Småföretag och entreprenörer måste ges goda förutsättningar att växa och utvecklas. Det handlar inte minst om att se till att det finns verksamhetslokaler, mark och stärka tillgången på kompetens och arbetskraft. Studentmedarbetare är också ett viktigt verktyg för att säkra kommunens egen kompetensförsörjning. För ökad tillväxt och utveckling behövs följande:

 • I Huddinge ska lokala företag ha goda möjligheter att vara med i kommunens upphandlingar
 • I Huddinge ska det tas fram verksamhetslokaler och verksamhetsmark för småföretagare
 • I Huddinge ska fler företag etablera sig genom att företagsklimatet prioriteras och bemötande och service från kommunen förbättras
 • I Huddinge ska det ställas krav på kollektivavtal vid upphandlingar
 • I Huddinge ska det tas fram en plan som ska genomföras för att säkra kompetensförsörjningen i Huddinges välfärd: förskola, skola och äldreomsorg
 • I Huddinge ska det anställas studentmedarbetare i kommunen
 • I Huddinge ska kommunen samverka med högskolorna och universiteten i Flemingsberg för att med innovationskraft och digitaliseringens möjligheter skapa framtidens jobb
 • I Huddinge ska det anställas fler studie- och yrkesvägledare och elevhälsan ska förstärkas för att minska hemmasittarna och få fler i utbildning och jobb

 

Huddinge kommun ska vara en trygg arbetsplats

Det ska vara ordning och reda på arbetsmarknaden. Huddinge ska vara en attraktiv kommun att arbeta i med trygga anställningar, bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet. På så sätt utvecklas medarbetarna, kommunens verksamheter och den svenska modellen. Vi vill att Huddinge ska bli en ännu bättre arbetsgivare och våra lösningar för det är:

 • I Huddinge ska de ofrivilliga deltidsanställningarna avvecklas– heltid ska vara norm
 • Fler anställda i kommunen ska ha en tillsvidareanställning
 • I Huddinge ska kommunen samarbeta med de fackliga organisationerna för att förbättra arbetsmiljön
 • I Huddinge ska medarbetarna i kommunen ges goda möjligheter att påverka sin arbetssituation, ha inflytande på jobbet och möjlighet till utveckling
 • I Huddinge ska det finnas en välkänd och välfungerande wisselblowerperson

 

Ansvar för Huddinges ekonomi

Ordning och reda i Huddinges ekonomi är avgörande för möjligheten att göra viktiga framtidsinvesteringar. De politiska nämnderna ska hålla budget och arbeta med att effektivisera sitt arbete. Skattebetalarnas pengar ska användas effektivt och inte slösas på dyra konsulter. Våra utgångspunkter för att bygga en stark ekonomi för framtiden är:

 • I Huddinge ska disciplinen kring budgethållning skärpas.
 • I Huddinge ska ledning och styrning av kommunens verksamheter vara tydlig och säkra god hushållning av våra gemensamma resurser
 • I Huddinge ska kostnaderna för inhyrda konsulter och vikarier i kommunen minska kraftigt
 • I Huddinge ska varje skattekrona användas på rätt sätt
facebook Twitter Email