Huddinge höjer ambitionerna för den kommunala kulturskolan

Pressmeddelande 16 maj 2023

Kulturskolan når idag knappt 5 procent av Huddinges barn och unga mellan 6-19 år genom den avgiftsbelagda undervisningen, och tillhör därmed bland de av länets kommuner som når lägst antal barn och unga med kulturskolans verksamhet. Nu höjer Huddinge ambitionerna för den kommunala kulturskolan. Syftet är att nå fler elever avseende såväl kursverksamhet som öppen verksamhet.

– För att säkerställa en likvärdig tillgång till kulturaktiviteter för Huddinges barn och unga väljer Mittenstyret nu att öka antalet platser. Det är närmare en fördubbling av antalet kursplatser per termin jämfört med 2022. Det är en politisk ambitionshöjning som vi tycker har saknats, säger Eeva Laine (S), kommunalråd och ordförande i kultur och fritidsnämnden.

Kultur och fritidsförvaltningen har tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning tagit fram ett strukturprogram för Huddinge kommuns kulturskoleverksamhet. Genom programmet identifieras faktorer som skapar förutsättningar för långsiktig, kvalitativ och attraktiv kulturskoleverksamhet i ändamålsenliga och hållbara lokaler.

Ambitionen om en jämlik tillgång till kulturskola kommer att kräva en ökning av antal elevplatser över tid. Öppen kulturskola bör växa i samma takt som den avgiftsbelagda verksamheten, främst i kommunens socioekonomiskt svagare områden.

facebook Twitter Email