Två nya rektorsområden

Fler elever ska lära sig mer. Det är vårt viktigaste skolpolitiska mål.

Vi kommer att organisera våra skolor på bästa sätt för att uppnå det.

Jag är därför glad över att vi i grundskolenämnden nu har fattat beslut om att skapa två nya rektorsområden i Huddinge:

📌 Källbrinks rektorsområde bestående av Källbrinksskolan, Stenmoskolan och Skogskällan.
📌 Östras rektorsområde bestående av Östra grundskolan och Sjötorpsskolan.

Genom att skapa rektorsområden får de berörda skolorna en stabilare ekonomi och en ökad möjlighet att anställa fler lärare.
Samtidigt får våra elever en mer sammanhållen skolgång.

Steg för steg arbetar vi vidare för en skola där varje barn får lyckas.

Rasmus Lenefors (S), skolkommunalråd. 

facebook Twitter Email