Ny beredning för trygghet

Mittenstyret sätter den sociala hållbarheten i det främsta rummet.

Vårt samhällsbygge ska och måste prioritera skapandet av innanförskap där det idag råder utanförskap, och för det krävs att hela kommunen arbetar gemensamt i en och samma riktning.

Därför tillsätter Mittenstyret en ny beredning för trygghet, prevention och demokrati (TPD) som skapar en bredd och ett större fokus på det förebyggande och demokratistärkande arbetet i hela Huddinge och hela den kommunala organisationen.

facebook Twitter Email