Lärarsatsning på lågstadiet

I sin första budget gör Huddinges nya mittenstyre en satsning på fler lärare i skolan. Satsningen kommer att riktas mot samtliga lågstadier i Huddinge. Utöver det kommer de fem skolor med de största socioekonomiska utmaningarna att kunna anställa ytterligare en lärare. 

– Lärarna är skolans viktigaste resurs. Genom ytterligare en lärare i samtliga lågstadier i Huddinge kan vi lägga grunden för att varje barn ska få lyckas i skolan. Genom ytterligare två lärare i våra skolor med de största socioekonomiska utmaningarna kan vi även ta ett viktigt steg mot en mer likvärdig skola, säger Rasmus Lenefors (S), tillträdande kommunalråd med ansvar för grundskolan.

I mål och budget för 2023 gör Mittenstyret en riktad satsning på 30 miljoner kr på att anställa 30 fler lärare. Satsningen kommer att fördelas i form av en lärare per Huddinges 25 skolor med ett lågstadium. Utifrån Mittenstyrets målsättning att öka likvärdigheten mellan Huddinges skolor kommer de fem skolor med högst socioekonomiskt index att kunna anställa två nya lågstadielärare.

facebook Twitter Email