Bibliotek och café till Fleminghallen

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att Flemingsbergs bibliotek och ett nytt café kommer att öppnas i Fleminghallen.

– Genom att öppna bibliotek och café i Fleminghallen når vi flera målsättningar. Biblioteket får bättre lokaler än tidigare och vi skapar en gemensam plats för idrott, kultur och umgänge. Samtidigt löser vi också det mångåriga problemet med att lokaler i Fleminghallen har stått tomma, säger Eeva Laine (S), tillträdande ordförande för kultur- och fritidsnämnden.

Biblioteket som ska öppna upp i Fleminghallen låg ursprungligen i Flemingsbergs centrum. Med flytten till Fleminghallen får biblioteket mer ändamålsenliga lokaler och en central placering mellan Flemingsbergs centrum och Visättra. Biblioteket planeras att öppnas under våren 2023.

Cafédelen har varit planerad sen tillkomsten av Fleminghallen. Ett café ska nu färdigställas på entréplan och kultur- och fritidsnämnden kommer att göra en utredning gällande vilken typ av aktör som är bäst lämpad att driva caféverksamheten.

Kontakt
Pelda Qaso Knapp (S)
Samordningsansvarig för Mittenstyret
pelda.qaso-knapp@huddinge.se
08-535 301 44

facebook Twitter Email