Rådsparken ska rustas upp

Kommunstyrelsen fattade idag beslut om att rusta upp den populära Rådsparken i centrala Huddinge. Upprustningen omfattar bl.a. ny lekrustning, nya träningsredskap till utegymmet samt blomster- och trädplanteringar. Byggnationen planeras påbörjas andra halvåret 2023.

– Rådsparken är en av Huddinges mest besökta parker och ett populärt utflyktsmål för skol- och förskoleklasser. För att parken även fortsatt ska vara attraktiv och hålla hög kvalitet är det viktigt att vi rustar upp de delar som är slitna och utvecklar parken för att göra den tillgänglig för fler, säger Emil Högberg (S), ordförande i Huddinges samhällsbyggnadsutskott.

Rådsparken är en av kommunens mest välbesökta parker. Här finns Huddinges enda bemannade parklek. Parken har rustats upp i omgångar men är nu i behov av en mer övergripande upprustning då parken är utsatt för mycket slitage.

Ett programarbete har genomförts under 2022 och ett förslag till ny gestaltning av delar av Rådsparken har tagits fram. Åtgärdsförslagen koncentreras till vissa delar av parken som kan sammanfattas i fem olika delar:

  • Lekplats för lite äldre barn med bl.a. linbana och kompisgunga
  • Småbarnslek med hinderbana, lekhus och cykelslinga
  • Trädplanteringar med olika blommande trädarter
  • Finpark med perennplanteringar, sittplatser och vattenspel
  • Utegymmet utvecklas med nya träningsredskap

Detaljprojektering av parken planeras vara genomförd första halvåret 2023. Byggnation bedöms påbörjas andra halvåret 2023.

Kontakt
Pelda Qaso Knapp (S)
Samordningsansvarig för Mittenstyret
pelda.qaso-knapp@huddinge.se
08-535 301 44

facebook Twitter Email