Nytt idrottscentrum planeras vid Kvarnbergsplan

Kommunstyrelsen har idag fattat beslut om att planera för både en ny simhall och en ny idrottshall i centrala Huddinge.

– Med sin närhet till kollektivtrafik och flera högstadie- och gymnasieskolor är Kvarnbergsplan en strategiskt lämplig plats för att skapa ett nytt idrottscentrum med både ny simhall och en ny stor idrottshall, säger Emil Högberg (S), ordförande i Huddinges samhällsbyggnadsutskott.

Kommunstyrelsen beslutade idag att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att pröva en ny detaljplan för del av fastigheten Gymnasiet 4 i Sjödalen (vid Kvarnbergsplan, intill Huddingegymnasiet) för ny simhall och en ny idrottshall.

– Huddinge är i stort behov av både en ny simhall och en ny, modern idrottsanläggning. Dagens beslut är ett viktigt steg för att skapa bättre förutsättningar för Huddinges föreningsliv och för alla Huddingebor som simmar, idrottar och motionerar, säger Eeva Laine (S), tillträdande ordförande för kultur- och fritidsnämnden.

Kontakt
Pelda Qaso Knapp (S)
Samordningsansvarig för Mittenstyret
pelda.qaso-knapp@huddinge.se
08-535 301 44

facebook Twitter Email