Riktade satsningar på tryggheten

Den här veckan har vi presenterat Mittenstyrets första budget där en av de viktigaste prioriteringarna gäller tryggheten.

– Tre områden i vår kommun finns med på polisens lista över utsatta områden. Huddingeborna förtjänar bättre. Därför satsar vi cirka 38 mnkr till varje år för att stärka arbetet mot hedersrelaterat förtryck, intensifiera arbetet emot mäns våld mot kvinnor och öka tryggheten i vår kommun, säger Aza Cheragwandi som är nominerad till socialkommunalråd med ansvar för trygghetsfrågor. 

Mittenstyre för Huddinge vill: 

  • Satsa nästan 21 mnkr på en generell förstärkning av socialtjänsten
  • Satsa över 15 mnkr på trygghetskameror, trygghetsvärdar, föräldrarådgivning, avhopparverksamhet och en meningsfull fritid för barn och unga 
  • Investera över 1 mnkr för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet

facebook Twitter Email