Socialdemokraternas budgetförslag

Socialdemokraternas förslag till statsbudget för år 2023 får kommuner och regioner 12 miljarder i generella statsbidrag. Socialdemokraterna ökar även likvärdighetsbidraget med en miljard för år 2023 jämfört med regeringens budget. 

Likvärdighetsbidraget är utformat för att särskilt stötta skolor med tuffa förutsättningar.

För Huddinge kommun skulle det innebära över 100 miljoner kr i ökade statsbidrag varav 9 miljoner kr i ökat likvärdighetsbidrag.

Vem som styr Sverige spelar roll, håller du med?

facebook Twitter Email