Mittenstyret gör satsningar på läroböcker och fritidsutrustning

På dagens sammanträde med kommunstyrelsen, det första i Huddinge efter maktskiftet, beslutades att använda delar av årets överskott i kommunen till inköp av läroböcker och fritidsutrustning i skolan. Kommunstyrelsen beslutade också att lämna den kommunala skattesatsen oförändrad.

– Huddinges nya mittenstyre kommer ta ansvar för att varje skattekrona används effektivt och ansvarsfullt. Kommunens ekonomi är god, vilket möjliggör en viktig satsning på nya läroböcker och fritidsutrusning i skolan, som det finns ett stort behov av. Samtidigt står vi inför tuffa tider med en hög inflation och stigande ränte- och pensionskostnader. Därför förblir den kommunala skattesatsen oförändrad, säger Sara Heelge Vikmång (S), kommunstyrelsens ordförande.

På dagens sammanträde föreslog Mittenstyret att använda delar av kommunens överskott för 2022 till att göra satsningar på skolan. Mittenstyret föreslog 7,5 miljoner kr till inköp av nya läroböcker och ny utrusning till fritids, vilket kommunstyrelsen ställde sig bakom.

– Skolans läromedel spelar en viktig roll för våra barns kunskaps- och språkutveckling. Samtidigt är tillgången till aktuella läroböcker begränsad på flera av Huddinges skolor. Genom att köpa in nya läroböcker, och även ny lek- och fritidsutrustning, kan vi både stärka undervisningen i klassrummen och få fler meningsfulla och roliga raster, säger Rasmus Lenefors (S), tillträdande kommunalråd med ansvar för skolfrågor.

Kontakt
Pelda Qaso Knapp (S)
Samordningsansvarig för Mittenstyret
pelda.qaso-knapp@huddinge.se
08-535 301 44

facebook Twitter Email